8. Sınıf Tam Kare Sayılar ve Karekökleri / Çalışma Kağıdı

M.8.1.3.1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.