9. SINIF MATEMATİK

9. SINIF MATEMATİK KONULARI

MANTIK

 1. Önermeler ve Bileşik Önermeler

KÜMELER

 1. Kümelerde Temel Kavramlar
 2. Kümelerde İşlemler

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

 1. Sayı Kümeleri
 2. Bölünebilme Kuralları
 3. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 4. Üslü İfadeler ve Denklemler
 5. Denklemler ve Eşitsizlikler İle İlgili Uygulamalar

ÜÇGENLER

 1. Üçgenlerde Temel Kavramlar
 2. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 3. Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
 4. Dik Üçgen ve Trigonometri
 5. Üçgenin Alanı

VERİ

 1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi