1. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak olan yeni matematik programında yer alan ilkokul 1. Sınıf Matematik dersi üniteleri, konuları, süreleri ve kazanımları aşağıda verilmiştir. Konuların üzerine tıklayarak kazanımları görebilirsiniz.
Kazanım açıklamalarını incelemek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

1. SINIF MATEMATİK KONULARI ve KAZANIMLARI

SAYILAR ve İŞLEMLER

 1. Rakamları okur ve yazar.
 2. Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
 3. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.
 4. 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
 5. Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
 6. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, büyüklük-küçüklük bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.
 7. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
 8. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.
 1. Toplama işleminin anlamını kavrar.
 2. Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 3. Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.
 4. Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.Zihinden toplama işlemi yapar.
 5. Zihinden toplama işlemi yapar.
 6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 1. Çıkarma işleminin anlamını kavrar.
 2. 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
 3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
 4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.

GEOMETRİ

 1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
 2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.
 1. Uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade eder.
 2. Eş nesnelere örnekler verir.
 1. Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.
 2. En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.

ÖLÇME

 1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.
 2. Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.
 3. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.
 1. Paralarımızı tanır.
 1. Tam ve yarım saatleri okur.
 2. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.
 3. Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.
 1. Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.
 1. Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.
 2. En az üç özdeş kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.

VERİ İŞLEME

 1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.