9. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı,  yeni matematik programında yer alan 9. Sınıf Matematik dersi üniteleri, konuları, süreleri ve kazanımları aşağıda verilmiştir. Konuların üzerine tıklayarak kazanımları görebilirsiniz.
Kazanım açıklamalarını incelemek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

9. SINIF MATEMATİK KONULARI ve KAZANIMLARI

1. Ünite : MANTIK

 • 9.1.1.1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
 • 9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
 • 9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
 • 9.1.1.4. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
 • 9.1.1.5. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

2. Ünite : KÜMELER

 • 9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.
 • 9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar.
 • 9.2.1.3. İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.
 • 9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
 • 9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

3. Ünite : DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

 • 9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.
 • 9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.
 • 9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
 • 9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.
 • 9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
 • 9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • 9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • 9.3.3.4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.
 • 9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
 • 9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
 • 9.3.5.1. Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
 • 9.3.5.2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

4. Ünite : ÜÇGENLER

 • 9.4.1.1. Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
 • 9.4.1.2. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
 • 9.4.1.3. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.
 • 9.4.2.1. İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
 • 9.4.2.2. İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
 • 9.4.2.3. Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
 • 9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.
 • 9.4.3.1. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.
 • 9.4.3.2. Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
 • 9.4.3.3. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.
 • 9.4.3.4. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.
 • 9.4.4.1. Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.
 • 9.4.4.2. Öklid teoremini elde ederek problemler çözer.
 • 9.4.4.3. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.
 • 9.4.4.4. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.
 • 9.4.5.1. Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.

5. Ünite : VERİ

 • 9.5.1.1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.
 • 9.5.2.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
 • 9.5.2.2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.