6. Sınıf MEB Beceri Temelli Sorular

MEB tarafından 6. Sınıf için ünite ünite hazırlanan beceri temelli testleri aşağıdaki bağlantılardan pdf olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Matematik testlerinin sayfa tasarruflu halini ve tüm beceri temelli testlerin MEB tarafından birleştirilmiş halini pdf olarak indirebilirsiniz.

6. SINIF BECERİ TEMELLİ TESTLER KİTABI

MATEMATİK TESTLERİ - SAYFA TASARRUFLU

1. Ünite: Doğal Sayılarla İşlemler – Çarpanlar ve Katlar – Kümeler

2. Ünite: Tam Sayılar – Kesirlerle İşlemler

3. Ünite: Ondalık Gösterim – Oran

4. Ünite: Cebirsel İfadeler-Veri Toplama ve Değerlendirme-Veri Analizi

1. Ünite: Doğal Sayılarla İşlemler – Çarpanlar ve Katlar – Kümeler

1.D 2.A 3.D 4.B 5.C 6.A 7.C 8.B 9.B 10.A 11.B 12.C 13.C 14.B 15.C 16.C 17.A 18.B 19.B 20.D

2. Ünite: Tam Sayılar – Kesirlerle İşlemler

1.A 2.C 3.B 4.C 5.B 6.D 7.A 8.C 9.A 10.C 11.D 12.B 13.B 14.B 15.D 16.C 17.B 18.C 19.D 20.C

3. Ünite: Ondalık Gösterim – Oran

1.C 2.C 3.B 4.B 5.D 6.B 7.B 8.A 9.A 10.B 11.C 12.B 13.B 14.D 15.B 16.C 17.D 18.D 19.A 20.A

4. Ünite: Cebirsel İfadeler-Veri Toplama ve Değerlendirme-Veri Analizi

1.B 2.B 3.C 4.A 5.A 6.D 7.B 8.C 9.C 10.C 11.D 12.A 13.D 14.C 15.C 16.D 17.B 18.D 19.A 20.C 21.D

ÜNİTELERE GÖRE BECERİ TEMELLİ TESTLER