8. Sınıf Kareköklü İfadeler

KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR

  • M.8.1.3.1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
  • M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
  • M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
  • M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  • M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  • M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
  • M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
  • M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

ÇALIŞMA KAĞITLARI VE FASİKÜLLERİ

VİDEO DERSLER

Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat