8.Sınıf Kareköklü İfadeler / ÇIKMIŞ SORULAR

Döküman Önizleme

8.Sınıf Kareköklü İfadeler / Çıkmış Sorular / Cevap Anahtarı

1D 2C 3C 4B 5A 6A 7A 8B 9C 10B 11C 12B 13B 14C 15B 16A 17C 18D 19A 20D 21C 22C 23A 24B 25C 26D 27B 28D 29A 30B 31D 32A 33C 34D 35C 36C 37B 38C 39D 40C 41B 42B 43A 44C 45B 46D 47B 48C 49C 50B 51A 52C 53C 54D 55A 56C 57B 58A 59C 60B 61B 62D 63C 64C 65B 66D 67C 68A 69A 70B 71D 72C 73C 74A 75A 76A 77D 78B 79A 80B 81C 82A 83C 84B 85D 86B 87A 88D 89D 90C 91B 92B 93B 94A 95D 96A 97D 98A 99D 100B 101D 102B 103A 104B 105C 106B 107A 108B 109C 110B 111A 112D 113B 114B 115B 116B 117B 118D 119B 120A 121B 122C 123D 124C 125D 126B 127D 128B 129B 130C 131D
  1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
  2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
  3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
  4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
  7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
  8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.