8. Sınıf Ondalık İfadelerin Karekökü / Çalışma Kağıdı