8. Sınıf Ondalık İfadelerin Karekökü / Kazanım Testi

1C 2D 3D 4B 5C 6B 7A 8B 9C 10C 11A 12D 13D 14B 15A 16A
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.