2. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak olan yeni matematik programında yer alan ilkokul 2. Sınıf Matematik dersi üniteleri, konuları, süreleri ve kazanımları aşağıda verilmiştir. Konuların üzerine tıklayarak kazanımları görebilirsiniz.
Kazanım açıklamalarını incelemek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

2. SINIF MATEMATİK KONULARI ve KAZANIMLARI

SAYILAR ve İŞLEMLER

 1. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar.
 2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
 3. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder.
 4. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
 5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.
 6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.
 7. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
 8. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
 1. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 2. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.
 3. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 4. Zihinden toplama işlemi yapar.
 5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 1. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
 2. 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
 3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 4. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
 5. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki “eşitlik” anlamını fark eder.
 6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.
 2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
 3. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.
 1. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
 2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
 1. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

GEOMETRİ

 1. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.
 2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.
 3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
 4. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
 1. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.
 2. Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder.
 1. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
 2. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

ÖLÇME

 1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
 2. Standart uzunluk ölçme birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
 3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
 4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.
 5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.
 6. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer.
 1. Paralarımızı tanır.
 1. Tam ve yarım saatleri okur.
 2. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.
 3. Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.
 1. Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralar.
 1. Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer.
 2. En az üç özdeş kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar.

VERİ İŞLEME

 1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.
PAYLAŞ