6. Sınıf Oran

KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR

  • M.6.1.7.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
  • M.6.1.7.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
  • M.6.1.7.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

KAZANIM TESTLERİ

VİDEO DERSLER

Videoyu oynat
Videoyu oynat