9. Sınıf Mantık – Önermeler ve Bileşik Önermeler

KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR

 • 9.1.1.1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
 • 9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
 • 9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
 • 9.1.1.4. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
 • 9.1.1.5. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.
 • 9.1.1.1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
 • 9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
 • 9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
 • 9.1.1.4. Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür.
 • 9.1.1.5. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar.9.1.2.1. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
 • 9.1.2.1. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
 • 9.1.2.2. Açık önermeyi ve doğruluk kümesini örneklerle açıklar.
 • 9.1.2.3. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

VİDEO DERSLER

Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat