8. Sınıf Tam Kare Olmayan Doğal Sayıların Karekökünü Tahmin Etme / Kazanım Testi

1B 2D 3C 4D 5C 6B 7A 8D 9A 10D 11B 12C 13B 14B 15A 16D 17A 18D 19A 20A 21C 22B 23C 24B
M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.