8. Sınıf Tam Kare Olmayan Doğal Sayıların Karekökünü Tahmin Etme / Çalışma Kağıdı

M.8.1.3.2. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.