8. Sınıf Tam Kare Doğal Sayılar ve Karekökleri / Kazanım Testi

Tam Kare Doğal Sayılar ve Karekökleri TEST-1

Döküman Önizleme

TEST-1 Cevap Anahtarı

1D 2A 3C 4D 5B 6D 7B 8A 9B 10D 11C 12B 13C 14B 15D 16C 17A 18D 19C 20C

Tam Kare Doğal Sayılar ve Karekökleri TEST-2

Döküman Önizleme

TEST-2 Cevap Anahtarı

1C 2A 3B 4C 5C 6D 7D 8D 9B 10A 11D 12C 13D 14D 15C 16A 17C 18C 19A 20B
M.8.1.3.1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.