8. Sınıf Tam Kare Sayılar ve Karekökleri / Kazanım Testi

TEST – 1

1D 2A 3C 4D 5B 6D 7B 8A 9B 10D 11C 12B 13C 14B 15D 16C 17A 18D 19C 20C

TEST – 2

1C 2A 3B 4C 5C 6D 7D 8D 9B 10A 11D 12C 13D 14D 15C 16A 17C 18C 19A 20B

M.8.1.3.1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.