8. Sınıf a√b Şeklinde Yazma ve Katsayıyı Kök İçine Alma / Çalışma Kağıdı

M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.