8. Sınıf a√b Şeklinde Yazma ve Katsayıyı Kök İçine Alma / Kazanım Testi

1C 2B 3C 4D 5C 6B 7B 8D 9A 10D 11D 12C 13C 14A 15A 16B 17C 18A 19D 20D 21C 22A 23B 24A 25B
M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.