8. Sınıf Aralarında Asal Olma / Kazanım Testi

TEST – 1
1D 2C 3A 4B 5A 6C 7D 8A 9C 10D 11C 12B 13B 14D 15A 16D 17C 18D 19C 20C 21B

TEST – 2
1C 2B 3B 4C 5D 6D 7B 8A 9B 10B 11C 12C 13C 14A 15C 16C 17A 18B 19C 20A

M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.