8. Sınıf Aralarında Asal Olma / Çalışma Kağıdı

M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.