Asal Sayılar

Asal Sayı Nedir?

Asal sayılar, sadece kendisine ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılardır. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam böleni yoktur. Örneğin; 7 sayısı sadece 1’e ve kendisine tam bölünebilir o yüzden 7 asaldır. 10 sayısı 1 ve kendisi dışında 2’ye ve 5’e bölündüğünden asal değildir.

  • Asal sayılardan yalnızca 2 çifttir. 2 dışındaki tüm asal sayılar tektir.
  • 1, asal sayı değildir.

1 ile 100 Arasındaki Asal Sayılar

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97’dir.

100 ile 1000 Arasındaki Asal Sayılar

101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 (143 tane)

Asal Sayı Kontrol (Asal mı? Değil mi?)

Bir sayının asal sayı olup olmadığını; asal değilse bu sayıya en yakın asalları (Nearest primes) aşağıdaki uygulama ile öğrenebilirsiniz. Ayrıca girdiğiniz sayının asal çarpanlarına ayrılmış şeklini (Prime factorization) ve tam bölenlerini (Divisors) aşağıdaki uygulamayı kullanarak öğrenebilirsiniz.

  • ... is a prime number = asal sayı
  • ... is not prime number = asal sayı değil
PAYLAŞ