8. Sınıf EBOB – EKOK / Kazanım Testi

Test – 1 

1B 2C 3C 4A 5D 6C 7A 8C 9B 10D 11D 12B 13D 14A 15D 16A 17D 18D 19C 20B

Test – 2

1B 2C 3A 4D 5A 6B 7C 8A 9A 10C 11C 12D 13B 14D 15B 16C 17A 18A 19B 20C 21D 22D 23C

M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.