8. Sınıf EBOB – EKOK Problemleri / Kazanım Testi

TEST – 1
1A 2C 3D 4C 5A 6C 7B 8A 9D 10B 11D 12B

TEST – 2
1B 2C 3D 4B 5A 6D 7C 8A 9B 10A 11B 12C

M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.