8. Sınıf EBOB – EKOK Problemleri / Testler

EBOB - EKOK Problemleri TEST-1

Döküman Önizleme

TEST-1 Cevap Anahtarı

1A 2C 3D 4C 5A 6C 7B 8A 9D 10B 11D 12B

EBOB - EKOK Problemleri TEST-2

Döküman Önizleme

TEST-2 Cevap Anahtarı

1B 2C 3D 4B 5A 6D 7C 8A 9B 10A 11B 12C

M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.