8. Sınıf Basit Olayların Olma Olasılığı / MEB Kazanım Kavrama Testleri

Döküman Önizleme

8. Sınıf Basit Olayların Olma Olasılığı / Çıkmış Sorular / Cevap Anahtarı

1D 2A 3B 4A 5D 6B 7C 8C 9C 10A 11D 12B 13C 14D 15A 16A 17C 18C 19B 20B 21D
  • M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
  • M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
  • M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
  • M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
  • M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.