12. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı,  yeni matematik programında yer alan 12. Sınıf Matematik dersi üniteleri, konuları, süreleri ve kazanımları aşağıda verilmiştir. Konuların üzerine tıklayarak kazanımları görebilirsiniz.
Kazanım açıklamalarını incelemek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

12. SINIF MATEMATİK KONULARI ve KAZANIMLARI

ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

 1. Üstel fonksiyonu açıklar.
 1. Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.
 2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer.
 3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 1. Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.

DİZİLER

 1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.
 2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.
 3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.

TRİGONOMETRİ

 1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.
 2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.
 1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

DÖNÜŞÜMLER

 1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
 2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.

TÜREV

 1. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar.
 2. Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.
 3. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.
 1. Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar.
 2. Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir.
 3. Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar yardımıyla işlemler yapar.
 4. İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar.
 1. Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.
 2. Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler.
 3. Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer.
 4. Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.

İNTEGRAL

 1. Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.
 2. Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar.
 1. Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.
 2. Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar.
 3. Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 4. Belirli integral ile alan hesabı yapar.

ANALİTİK GEOMETRİ

 1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.
 2. Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar.

12. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK KONULARI ve KAZANIMLARI

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

 1. Üslü ve köklü ifadeler içeren denklemler çözer.
 1. Yüzde, oran ve orantı kavramlarıyla ilgili problemler çözer.

VERİ

 1. Gerçek hayat durumlarıyla ilgili istatistik problemleri çözer

ÖLÇME

 1. Çevre, alan ve hacim ölçmeye yönelik problemler çözer.

KATI CİSİMLER

 1. Küre ve dik dairesel silindirin alan ve hacim ölçmeye yönelik problemler çözer.