11. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı,  yeni matematik programında yer alan 11. Sınıf Matematik dersi üniteleri, konuları, süreleri ve kazanımları aşağıda verilmiştir. Konuların üzerine tıklayarak kazanımları görebilirsiniz.
Kazanım açıklamalarını incelemek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

11. SINIF MATEMATİK KONULARI ve KAZANIMLARI

TRİGONOMETRİ

 1. Yönlü açıyı açıklar.
 2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.
 1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.
 2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
 3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
 4. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.
 5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.

Analitik Geometri

 1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.
 2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.
 3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.
 4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR

 1. Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.
 1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
 2. İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.
 1. Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

 1. İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.
 1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.
 2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

ÇEMBER ve DAİRE

 1. Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar.
 2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.
 1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 1. Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.
 1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

UZAY GEOMETRİ

 1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar.

OLASILIK

 1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.
 2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.
 3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.
 1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.

11. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK KONULARI ve KAZANIMLARI

SAYILAR

 1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.
 2. Doğal sayıların çözümlenmesi ile ilgili problemler çözer.
 3. Eşit miktarda artarak devam eden sınırlı sayıdaki doğal sayıların toplamını bulur.
 1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili işlemler yapar.
 2. Bir tamsayının pozitif tamsayı bölenlerinin sayısını bulur.

ÜÇGENLER

 1. Dik üçgenlerle ilgili problemler çözer.
 2. Dik üçgende trigonometrik oranlarla ilgili problemler çözer.
 3. Üçgenlerin benzerliğiyle ilgili problemler çözer.

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER

 1. Birinci dereceden bir veya iki bilinmeyenli denklemlerle ilgili problemler çözer.
 2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle ilgili problemler çözer.
 1. Gelir-giderleri göz önüne alarak birey, aile ve kurum bütçesi oluşturur.
 2. Seyahatlerde mümkün olan alternatifleri karşılaştırır.

ÇEMBER ve DAİRE

 1. Çemberin temel elemanlarını tanır.
 1. Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.