10. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı,  yeni matematik programında yer alan 10. Sınıf Matematik dersi üniteleri, konuları, süreleri ve kazanımları aşağıda verilmiştir. Konuların üzerine tıklayarak kazanımları görebilirsiniz.
Kazanım açıklamalarını incelemek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dosyasına bakabilirsiniz.

10. SINIF MATEMATİK KONULARI ve KAZANIMLARI

1. Ünite : SAYMA ve OLASILIK

 • 10.1.1.1. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar.
 • 10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.
 • 10.1.1.3. Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.
 • 10.1.1.4. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • 10.1.1.5. Pascal üçgenini açıklar.
 • 10.1.1.6. Binom açılımını yapar.
 • 10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.
 • 10.1.2.2. Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.

2. Ünite : FONKSİYONLAR

 • 10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
 • 10.2.1.2. Fonksiyonların grafiklerini çizer.
 • 10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
 • 10.2.1.4. Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar.
 • 10.2.2.1. Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.
 • 10.2.2.2. Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.
 • 10.2.2.3. Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

3. Ünite : POLİNOMLAR

 • 10.3.1.1. Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.
 • 10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • 10.3.2.1. Bir polinomu çarpanlarına ayırır.
 • 10.3.2.2. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar.

4. Ünite : İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

 • 10.4.1.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar.
 • 10.4.1.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
 • 10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar.
 • 10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.​

5. Ünite : DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

 • 10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.
 • 10.5.2.1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
 • 10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

6. Ünite : UZAY GEOMETRİ

 • 10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.
PAYLAŞ